روستای خلیل آباد
خاک من سرزمین عاطفه هاست 
قالب وبلاگ

یکی از مراسم زیبا و سنتی که هر سال برگزار میشود و واقعه ظهر عاشورا راروایت می کند