روستای خلیل آباد
خاک من سرزمین عاطفه هاست 
قالب وبلاگ

با تشکر از سید رضا فاطمی که زحمت تهیه عکس ها را کشیدند.